Rent-a-car 

Rent-a-car

TAGS

Podijeli

– Vođenje evidencije o vozilima
– Evidentiranje popravaka, servisa, tehničkih pregleda, osiguranja i šteta
– Formiranje ugovora prema vrstama rezervacija (walk in, agencije,
booking i sl.)
– Izdavanje fiskalnih računa iz ugovora
– Definiranje različitih cjenika po kategorijama, danima najma i vrstama
rezervacija
– Mogućnost vezivanja agencija sa podagencijama
– Vođenje evidencije o vozačima
– Pregled ugovora, transfera i flote
– Transferi vozila
– Kontrola raspoloživosti pojedinog vozila
– Mogućnost direktnog povezivanja sa financijama