Fina 

Fina

FiNa je program namjenjen financijskim knjigovodstvima poduzeća, obrtnika, neprofitnih udruga i korisnicima proračuna. Program je izrađen najmodernijim tehnologijama i baziran je na objektno orijentiranim relacijskim bazama podataka. Baza podataka podržava veliki broj istovremenih spajanja tj.korisnika koji rade na bazi, te tako osigurava nesmetan rad i veću produktivnost zaposlenika. Sučelje programa je intuitivno i moderno, te osigurava brz pristup izvještajima.

 

 

FiNa sadržava sljedeće module:

 • postavke programa (osnovne postavke načina rada, osobne postavke po radnoj stanici),
 • sustav dozvola pristupa pojedinim modulima,
 • pristup drugim bazama (promjena radne baze),
 • kontni plan (koji se može izvesti ili uvesti iz ili u xls ili csv format),
 • sustav poduzeća je baziran na logici: tvrtka->odjeli(sektori)->poslovne jedinice->mjesta troška,
 • postavke protokola (vrste URA-IRA), postavke blagajne, definicije dokumenata itd.
 • unos i obrada URA-IRA,
 • ispis i pregledi URA-IRA,
 • PDV obrazac,
 • PDV-K obrazac,
 • prijenos iz robnog knjigovodstva- Tsus-a (automatski prijenos, ručni prijenos, mogućnost povezivanja više primki sa jednim ulaznim računom),
 • upute za automatizaciju radnji knjiženja URA i IRA,
 • automatsko knjiženje ulaznih računa vlastite potrošnje,
 • prijedlozi kompenzacija,
 • putni nalozi,
 • fakturiranje (modul služi za generiranje izlaznih računa vlastite potrošnje, računa za avansne uplate, te eventualno kod knjigovodstvenih servisa za fakturiranje usluga),
 • blagajna, predefinirani konto po uputi ili obvezan unos konta kod unosa uplate ili isplate,
 • blagajnički izvještaj,
 • kamate – obračun kamata,
 • knjiga primitaka i izdataka (samo obrtnici koji vode ovu knjigu) s automatskim prijenosom iz evidencije ulaznih i izlaznih računa,
 • knjigovodstveni nalozi,
 • upute za automatizaciju kod knjiženja naloga,
 • dnevnik knjiženja,
 • IOS – izvodi otvorenih stavaka,
 • financijske kartice (pretraživanje po: partneru, poslovnoj jedinici, mjestu troška, djelatniku, otvorenim/zatvorenim stavkama, vrsti dokumenta, periodu, datumu knjiženja i datumu dokumenta),
 • salda-konti (automatsko ili djelomično zatvaranje kod knjiženja izvoda po broju protokola ako je uključeno u postavkama),
 • pregled otvorenih stavaka,
 • pregledi po dospijeću,
 • lista za banke (rasponi 0-30, 30-60, 60-90, 90-xxx dana),
 • bilanca (sve stavke, zatvorene, nezatvorene, skraćena, bilanca komitenata),
 • statistički izvještaji,
 • račun dobiti i gubitka,
 • bilanca za male i velike poduzetnike,
 • datebase druid (modul za kreiranje izvještaja po potrebi i želji korisnika),
 • prijenos poslovne godine,
 • plaće djelatnika,
 • servisni moduli (arhiviranje baze podataka, vakumiranje baze te praćenje sistemske zabilješke (log-a) o događajima na sustavu),
 • DOM Handler (modul za izradu izgleda dokumenata baziran na XML-u, u njemu se definira izgled dokumenata na zaslonu, način unosa, izgled kod ispisa, te definicije moguće automatizacije procesa).

 

Sustav lozinki i nivoa omogućuje korisniku efikasno i brzo postavljanje načina rada, te dozvole korisnicima koji rade u Fini.